Wolf-Dieter Narr

Wolf-Dieter Narr

Gesammelte Schriften

Koselleck, Reinhart/Narr, Wolf-Dieter/Palonen, Kari (2000): Ajan kerrostumat ja politiikan mahdollisuudet. In: Lindroos, Teoksessa Kia/Palonen, Kari (Hrsg.), Politiikan aikakirja. Tampere: Vastapaino, 25–58.